Eagles News · All Teams Schedule: Week of Nov 16 – Nov 22


Nov
16

Girls Junior Varsity Soccer at Zephyrhills High School

Zephyrhills
6:00 pm | Zephyrhills HS

Nov
16

Girls Varsity Soccer at Zephyrhills High School

Zephyrhills
7:30 pm | Zephyrhills HS

Nov
16

Girls Varsity Basketball vs. Lecanto High School

Varsity
7:30 pm | Springstead High School

Nov
17

Boys Junior Varsity Soccer at Gulf High School

Gulf
6:00 pm | Springstead High School

Nov
17

Boys Varsity Soccer at Gulf High School

Gulf
6:30 pm | Springstead High School

Nov
17

Boys Varsity Basketball vs. Trinity Catholic

Glory Days Springstead Preseason Classic Night 1
8:00 pm | Springstead High School

Nov
18

Girls Varsity Powerlifting vs.

Central/Weeki Wachee
3:00 pm | Springstead High School

Nov
18

Girls Junior Varsity Soccer at Weeki Wachee High School

Weeki Wachee
6:00 pm | Weeki Wachee HS

Nov
18

Boys Junior Varsity Soccer at Weeki Wachee High School

Weeki Wachee
6:00 pm | Springstead High School

Nov
18

Girls Varsity Basketball vs. The Villages High School

Varsity
7:30 pm | Springstead High School

Nov
18

Boys Varsity Soccer at Weeki Wachee High School

Weeki Wachee
7:30 pm | Springstead High School

Nov
18

Girls Varsity Soccer at Weeki Wachee High School

Weeki Wachee
7:30 pm | Weeki Wachee HS

Nov
19

Boys Varsity Basketball vs. Tbd

Glory Days Springstead Preseason Classic Night 2
TBA | Springstead High School

Nov
20

Boys Junior Varsity Soccer vs. Lecanto High School

Lecanto
6:00 pm | Springstead High School

Nov
20

Varsity Football at Tba

2nd Round Playoffs
7:30 pm  

Nov
20

Girls Varsity Basketball vs. Central High School

Varsity
7:30 pm | Springstead High School

Nov
20

Boys Varsity Soccer at Lecanto High School

Lecanto
7:30 pm | Springstead High School

Nov
21

Varsity Competitive Cheer at

Mitchell Invite
TBA | Mitchell High School